Budujemy obiekty, które sprzedają

Pomagamy polskim przedsiębiorcom rozwijać ich działalność, poprzez budowę nowych lub modernizację istniejących budynków. Biznes nie może przecież dobrze funkcjonować bez odpowiedniej siedziby czy placówki.

Jesteśmy fachowcami, a co najważniejsze z punktu widzenia naszych klientów:

 • współpracujemy z projektantamidoradzamy w zakresie rozwiązań technicznych, pomagając w optymalizacji kosztów i czasu realizacji inwestycji, 
 • pomagamy w załatwieniu wszystkich formalności, zapewniając klientom spokój i oszczędzając ich cenny czas,
 • realnie podchodzimy do ofert i kosztorysów, dlatego nasi klienci nie są zaskakiwani w trakcie prac znaczącym wzrostem kosztów inwestycji,
 • dotrzymujemy ustalonych harmonogramów prac, dzięki czemu zmiany w działalności firmy można planować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Poniżej przedstawiamy kilka naszych realizacji z obszaru budynków komercyjnych. Inne przykłady znajdują się w sekcji remonty.

Dom handlowy SPOŁEM w Piotrkowie Trybunalskim

Charakter projektu

Inwestycja została zrealizowana w modelu „pod klucz”, czyli klient odebrał od nas wykończony i gotowy do użytkowania obiekt.

Zakres prac

 • Zaprojektowanie nowej elewacji budynku,
 • Rozbiórka starego budynku do samej konstrukcji stalowej,
 • Postawienie wszystkich ścian nośnych i działowych,
 • Położenie nowego pokrycia dachu,
 • Montaż nowej stolarki okiennej (PVC) i drzwiowej (Aluminium),
 • Wykonanie nowych wylewek i końcowych posadzek,
 • Wykonanie nowych sufitów,
 • Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i hydraulicznej,
 • Gruntowanie i malowanie wszystkich ścian i sufitów,
 • Montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej.
 • Wykonanie pomieszczeń pod kątem wymagań najemców, 
 • Położenie kostki brukowej wokół budynku,
 • Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru obiektu.

Zdjęcia inwestycji

Modernizacja budynku w Piotrkowie Trybunalskim

Charakter projektu

Inwestycja została zrealizowana w modelu „pod klucz”, czyli klient odebrał od nas wykończony i gotowy do użytkowania obiekt.

Zakres prac

 • Dobudowa nowego skrzydła budynku,
 • Montaż nowej stolarki okiennej (PVC) i drzwiowej (Aluminium),
 • Montaż windy w nowym skrzydle,
 • Wykonanie nowej elewacji,
 • Montaż dachu nad nowym skrzydłem, obróbki blacharskie, nowe rynny i rury spustowe,
 • Nowe instalacje w dobudowanym skrzydle,
 • Remont pomieszczeń (łącznie ok. 120 m2),
 • Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru obiektu.

Zdjęcia inwestycji